Máy tách chất thải

Máy được sử dụng để thay con người làm những việc tách trứng, và cho ra sản phẩm lỏng đỏ và lóng trắng riêng biệt.

Liên hệ